Aktuální kurzy

VEŘEJNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY V LITOMYŠLI

Milí přátelé,

srdečně vás zdravíme a zveme k účasti na vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV ČR, které se uskuteční v Litomyšli.

Termín Název kurzu Lektor Cena
10. 11. 2015
Akreditace: MŠMT 345560/2013-1-716
PhDr. Alena Dědečková
990,- Kč za účastníka
24. 11. 2015
Akreditace: MPSV 2012/0735-PC/SP/VP/PP
Mgr. Miroslav Kucej
Bc. Roman Zatloukal
1600,- Kč za účastníka

BLIŽŠÍ INFORMACE

Úvod do problematiky dětí s poruchou chování v kolektivu

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin má tyto vzdělávací cíle:

  • Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků při práci s žáky s poruchami chování v kolektivu včetně práce s celým systémem okolo dítěte.
  • Seznámit pedagogické pracovníky s projevy nejčastěji se vyskytující poruch, jejich vznikem, projevy a důsledky.
  • Seznámit se s klasifikací poruch.
  • Uvědomit si hranice prevence a intervence. Znát možnosti zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.
  • Seznámit s nejnovějšími trendy práce s dítětem, klientem a jeho rodinou, založené na bio-psycho-socio-spirituálním modelu osobnosti

Cílová skupina: Učitelé 1. st. zš, učitelé speciálních škol, speciální pedagogové, asistenti pedagoga, psychologové, výchovní poradci, učitelé MŠ, preventisté.

Lektorka kurzu, PhDr. Alena Dědečková, vystudovala obor speciální pedagogika a v současné době působí jako ředitelka dětského domova ve Vrchlabí. Absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů v oblasti speciální pedagogiky, syndromu vyhoření, managementu a dalších. Věnuje se také lektorské činnosti na VŠ a ve vzdělávacích organizacích a působí jako zkoušející na VŠ.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti.

Termín: 10. 11. 2015, od 9:00 do 15:45 h
Místo konání: Rettigovka, Mařákova 280, 570 01 Litomyšl

Základy sebeobrany v terénu pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz v rozsahu 9 výukových hodin, akreditovaný MPSV ČR (2012/0735-PC/SP/VP/PP), vás seznámí s prevencí agresivity, ale také s možnostmi, které v terénu můžete využít v oblasti sebeobrany. První část – Prevence problémového chování a Komunikační techniky s uživatelem – přednese pan Mgr. Miroslav Kucej. Druhá část, která je zaměřena na praktickou sebeobranu, bude pod vedením Bc. Romana Zatloukala. Ten vás seznámí s trestnou činností v České republice, s právními aspekty sebeobrany. Praktická část obsahuje: Práci s klientem, který sedí, stojí, leží, řízený pád, přechodové polohy. Nebezpečné situace a další opatření, únikové techniky – při škrcení, držení vlasů, rukou, kousání, vyváděcí techniky, použití citlivých bodů a rozumného prahu bolesti při úniku z ohrožení a nebezpečí, blokování úderů, zásahy v modelových situacích. Použití osobních zbraní v sebeobraně – pepřové spreje, elektrické paralyzéry, teleskopické obušky a příležitostné předměty (klíče, hřeben, tužka – co je v kabelce či při ruce) – typy na trhu, taktika jejich použití a prezentace účinků.

Vzdělávání je akreditováno pro sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v přímé péči i fyzické osoby věnující se péči o blízké.

Mgr. Miroslav Kucej absolvoval Univerzitu Hradec Králové, Pedagogickou fakultu. Studoval v bakalářském studijním programu obor Sociální patologie a prevence, v magisterském studijním programu obor Sociální pedagogika. Získal řadu osvědčení v oblasti práce s lidmi v krizových situacích. Lektor mnoho let pracuje jako policista, který má zkušenosti i z vězeňské služby. Rovněž se již dlouho věnuje přednáškové činnosti a tvorbě programů a projektů v rámci primární prevence kriminality v programech určených zejména osobám ohroženým sociálně patologickými jevy.

Bc. Roman Zatloukal, který vede praktickou část, vystudoval Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Management sportu a trenérství. Od roku 2003 je instruktorem profesní sebeobrany u bezpečnostních složek. Téma sebeobrany lektoruje od roku 2007 ve školách pro studenty, pro pracovníky v pomáhajících profesích, zaměstnance firem. Od roku 1995 působí jako trenér oddílu karate. Na téma sebeobrana publikuje v odborném časopisu zbraně a náboje.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti.

Termín: 24. 11. 2015, od 8:30 – 16:15 hod
Místo konání: Litomyšl, Rettigovka, Mařákova 280
Praktická část: nedaleká specializovaná tělocvična


Informujte se na mailu komunike@email.cz a obratem obdržíte závaznou přihlášku, případně pro další dotazy volejte na 702 815 401, 608 965 123. Vaší účastí podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.

Těšíme se na setkání s vámi. V případě nedostatečného počtu přihlášených si vyhrazujeme právo kurz 5 pracovních dnů před termínem zrušit.