Aktuální kurzy

Milí přátelé, srdečně vás zdravíme a zveme k účasti na vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV ČR.

Vzdělávejte se a buďte napřed.

 

Aktuální kurzy v Litomyšli 2017

Termín Název kurzu Lektor Cena
21. 3. 2017
Akreditace: MPSV 2016/0925-PC/SP/VP/PP
Mgr. Marcela Hauke
1050,- Kč za účastníka
5. 4. 2017
Akreditace: MPSV 2014/0511-PC/SP/VP/PP
PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková
1050,- Kč za účastníka
17. 5. 2017
Základy první pomoci v pomáhající profesi
Akreditace: MPSV 2016/0832-PC/SP/VP/PP
MUDr. Markéta Kolářová
1050,- Kč za účastníka
7. 6. 2017
Akreditace: MPSV 2016/0499-PC/SP/VP/PP
PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková
1050,- Kč za účastníka

Podrobnosti o kurzech

Místo konání: Rettigovka, Mařákova 280, Litomyšl

ÚVOD DO PROBLEMATIKY POROZUMĚNÍ UŽIVATELI S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ

Termín: 21. 3. 2017, od 8:30 – 15:30 hod

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin je úvodem do problematiky práce s uživatelem zejména s Alzheimerovou nemocí. Seznámí, co je demence, jak se dělí, jaké jsou rizikové faktory vzniku, fáze a projevy, s jakými poruchami chování se při demenci lze setkat, jak s nimi pracovat – na příkladech z praxe jak jim předcházet a jak je řešit. Prostřednictvím pochopení proměny celkové osobnosti demencí dojde účastník i pochopení toho, jaké metody jsou účelné pro komunikaci, jaká jsou specifika komunikace s osobou s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých fázích demence, jak naplňovat nevyslovené potřeby. Poslední část kurzu je věnována současným trendům v přístupu k osobám s demencí. Celý kurz je prokládán příběhy osob s demencí a pečujících osob a diskusí v rámci skupiny účastníků kurzu.

Letorka kurzu, Mgr. Marcela Hauke, již 17 let pracuje se seniory, včetně osob s demencí. VŠ studium má zaměřené na speciální pedagogiku, tedy i pedagogiku osob – seniorů a osob s demencí. Absolvovala 16 hodin akreditovaného kurzu Validace podle Naomi Feil. Je autorkou dvou knih – Pečovatelská služba a individuální plánování, Zvládání problémových situací se seniory nejenom v pečovatelských službách. Při vedení semináře vychází z vlastní praxe s touto cílovou skupinou a zkušeností, které nabývá v průběhu komunikace s pracovníky v pobytových zařízeních – v domovech pro seniory a se zvláštním režimem.

ÚVOD DO PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ – O ŽIVOTĚ, UMÍRÁNÍ A TRUCHLENÍ

Termín: 5. 4. 2017, od 8:30 – 15:30 hod

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí se stále tabuizovaným tématem umírání a smrti v současné společnosti. Seznámíte se s procesem umírání a truchlení, s problematikou ztráty, s postupy vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka. Dozvíte se jak vhodně komunikovat s umírajícími, jak rozvíjet komunikaci a podporovat a doprovázet pozůstalé. Zjistíte, jaké kompetence jsou vhodné pro poradce pro pozůstalé. Získáte praktické zkušenosti k aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty. Seznámíte se se základními zásadami pohřbívání v ČR.

Lektorka kurzu, PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková, vystudovala učitelství a poté psychologii na VŠ. Několik let pracovala jako vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předtím pracovala šest let jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a volného času na městském úřadu. V současnosti vede odbor školství a sociální péče, působí jako psycholog, je předsedkyní Poradců pro pozůstalé z.s., věnuje se hypnoterapii a Integrované psychoterapii Ferdinanda Knoblocha. Lektorské a přednáškové činnosti se věnuje s velkým úspěchem již několik let.

 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V POMÁHAJÍCÍ PROFESI

Termín: 17. 5. 2017, od 8:30 – 15:30 hod
Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí se základy předlékařské neodkladné pomoci. Po obecném seznámení s problematikou včetně občanskoprávní povinnosti a organizaci záchranné služby se kurz již postupně věnuje zdravotním stavům, které vyžadují poskytnutí první pomoci: úrazové a neúrazové stavy, kritické stavy a selhání životních funkcí. Důležitou součástí kurzu jsou praktické nácviky obvazování, poloh a kardiopulmonální resuscitace.

Lektorka kurzu, MUDr. Markéta Kolářová, je lékařkou s atestací II. stupně z anesteziologie a resuscitace.  Jako lékařka anestezie pracuje již od roku 1995, má zkušenosti z intenzivní medicíny při práci na lůžkách anesteziologicko-resuscitačních oddělení. Současně je po celou svou kariéru lékařkou RLP posádky.

 

ZÁKLADY AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ V PRAXI

Termín: 7. 6. 2017, od 8:30 – 15:30 hod

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí s  problematikou aktivního naslouchání, jeho zásadami a pravidly. Dozvíte se o neverbální komunikaci a jejích pravidlech, seznámíte se s vlastním modelem komunikace, jaké jsou typy chování, zásady a principy efektivní komunikace při vedení rozhovoru, druhy vztahů a orientace v sociálních situacích, konstruktivní a destruktivní prvky v procesu komunikace, bariéry aktivního naslouchání a jak s nimi efektivně pracovat, jednotlivé techniky aktivního naslouchání a jejich praktické využití; povzbuzení / objasnění/ parafrázování/ zrcadlení/ shrnutí/ ocenění; práce s emocemi vlastními i klienta při vedení rozhovoru. Součástí kurzu je trénink obtížných situací v komunikaci – modelové situace s využitím zpětné vazby.

Lektorka kurzu, PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková, vystudovala učitelství a poté psychologii na VŠ. Několik let pracovala jako vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předtím pracovala šest let jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a volného času na městském úřadu. V současnosti vede odbor školství a sociální péče, působí jako psycholog, je předsedkyní Poradců pro pozůstalé z.s., věnuje se hypnoterapii a Integrované psychoterapii Ferdinanda Knoblocha. Lektorské a přednáškové činnosti se věnuje s velkým úspěchem již několik let.


Informujte se na mailu komunike@email.cz nebo vzdelavani@komunike.eu a obratem obdržíte závaznou přihlášku. Vaší účastí podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.

Těšíme se na setkání s vámi. V případě nedostatečného počtu přihlášených si vyhrazujeme právo kurz 5 pracovních dnů před termínem zrušit.