Kdo jsme

Místo „nevím“ používáme „zatím nevím“.Gates William (Bill) H.

Komuniké, o. p. s. vznikla 8. 6. 2010. Jejím hlavním cílem je podpořit rozvoj a kvalitu poskytování sociálních služeb, a to zvýšením kvalifikačních, pracovních a osobnostních kompetencí pracovníků.

Jako každá podpora, i ta naše je založena na možnosti získávat finanční zisk a ten dále investovat do vzdělávání, supervizí a poradenských aktivit realizovaných v sociální oblasti s ideou zajistit poskytnutí služby všem potřebným.

Díky kvalitním lektorům, se kterými spolupracujeme, nabízíme hodnotné vzdělávání, outdoorové aktivity, supervize i koučování zájemcům ze všech sfér. Zisk z těchto vzdělávacích aktivit bude využit pro rozvoj sociálních služeb (na podporu vzdělávání a zvyšování pracovních kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích).

Děkujeme, že Vaše peníze mohou pomáhat dvakrát.

Kdo jsme

„Z investic do poznání jsou nejbezpečnější a často i nejvyšší úroky.“ Jonas Ridderstrale

Sídlo: Litomyšl, Jaselská 778, PSČ 570 01

Identifikační číslo: 287 95 971

telefon:  608 965 123, vypis ZL

Správní rada

Předseda správní rady – Vendula Renzová

Členové správní rady – Hana Kačírková, Michaela Dušková

Komuniké – obecně prospěšná společnost, je neziskovou organizací, kterou založili lektoři, poradci, supervizoři a praktici zabývající se vzděláváním a rozvojem dospělých osob. Stmelení dosavadních zkušeností z lektorské činnosti, poskytování vysoce odborných služeb,  vzdělávání specializující se na osobnostní a kvalifikační rozvoj umožňuje poskytovat vzdělávací služby na profesionální úrovni „pod jednou střechou“. Lektoři Komuniké jsou praktiky i teoretiky v oblasti vzdělávání, pro požadované vzdělávání prošli akreditačními procesy.

Zaměřujeme se na potírání náhodného vzdělávání. Aktivně spolupracujeme s organizacemi na tvorbě jejich aktuálních vzdělávacích potřeb (audit vzdělávání), podílíme se na samotném vzdělávání, supervidujeme dosavadní znalosti jednotlivých zaměstnanců (skupinově i individuálně) a navrhuje jejich individuální plány vzdělávání.

Komuniké se podílí na organizaci řady odborných seminářů a worshopů u nás i v zahraničí, které se zabývají problematikou poskytovaných sociálních služeb, aktuálních trendů v této oblasti a s tím související nutné vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, problematikou personální a nezaměstnanosti.

Nabyté zkušenosti a znalosti neustále zdokonalujeme, přepracováváme na podmínky České republiky a implementujeme nové metody vzdělávání do oblasti osobnostního rozvoje dospělých osob.

Co děláme

Hlavním cílem neziskové společnosti Komuniké, o. p. s. je osobnostní rozvoj a rozvoj různých kompetencí všech těch, kteří si uvědomují moudrost tohoto citátu:

 „Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.“

Zaměřujeme se na potírání náhodného vzdělávání. Aktivně spolupracujeme s organizacemi na tvorbě jejich aktuálních vzdělávacích potřeb (audit vzdělávání), podílíme se na samotném vzdělávání, supervidujeme dosavadní znalosti jednotlivých zaměstnanců (skupinově i individuálně) a navrhuje jejich individuální plány vzdělávání.

Komuniké se podílí na organizaci řady odborných seminářů a worshopů u nás i v zahraničí, které se zabývají problematikou poskytovaných sociálních služeb, aktuálních trendů v této oblasti a s tím související nutné vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb, problematikou personální a nezaměstnanosti.