Aktuální kurzy

Milí přátelé, srdečně vás zdravíme a zveme k účasti na vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV ČR a MŠMT ČR.

Kurzy v Litomyšli

Termín Název kurzu Lektor Cena
18. 5. 2016
Akreditace: MPSV 2012/0735-PC/SP/VP/PP
Mgr. Miroslav Kucej
Bc. Roman Zatloukal
1600,- Kč za účastníka
25. a 26. 5. 2016
Akreditace: MŠMT 34560/2013-1-716
PhDr. Alena Dědečková
1780,- Kč za účastníka
7. 6. 2016
Akreditace: MPSV 2012/0661-PC/SP/VP/PP
PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková
890,- Kč za účastníka

Podrobnosti o kurzech

Možnosti práce s týraným a zneužívaným dítětem včetně specifik dopadů ústavní výchovy

Cíl

  • osvojit si základní odbornou terminologii k problematice týraného, zneužívaného dítěte a zanedbávaného dítěte a umět rozlišit jednotlivé způsoby týrání včetně jejich dopadů na jedince
  • znát možnosti pedagogického pracovníka v této problematice a umět vhodně pracovat s dítětem se syndromem CAN
  • získat přehled o základních fyzických, psychických a sociálních změnách u dítěte, které prochází ústavní výchovou včetně dopadů ústavní výchovy na rodinu
  • seznámit se se současnými trendy v ústavní péči a legislativních změnách v náhradní rodinné péči

Stručný obsah kurzu

  • základní seznámení s problematikou týraného a zneužívaného dítěte
  • formy a projevy syndromu CAN
  • práce s rodinou a okolím dítěte se syndromem CAN
  • specifické dopady ústavní výchovy na dítě a rodinu

Lektorka kurzu, PhDr. Alena Dědečková, vystudovala obor speciální pedagogika a v současné době působí jako ředitelka dětského domova ve Vrchlabí. Absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů v oblasti speciální pedagogiky, syndromu vyhoření, managementu a dalších. Věnuje se také lektorské činnosti na VŠ a ve vzdělávacích organizacích a působí jako zkoušející na VŠ.

Základní cena akreditovaného kurzu je 1780,- Kč za účastníka.
Termín: 25. a 26. dubna 2016, od 8:30 do 15:30 hodin
Místo konání: Rettigovka, Mařákova 280, 57001 Litomyšl

Základy sebeobrany v terénu pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz v rozsahu 9 výukových hodin, akreditovaný MPSV ČR (2012/0735-PC/SP/VP/PP), vás seznámí s prevencí agresivity, ale také s možnostmi, které v terénu můžete využít v oblasti sebeobrany. První část – Prevence problémového chování a Komunikační techniky s uživatelem – přednese pan Mgr. Miroslav Kucej. Druhá část, která je zaměřena na praktickou sebeobranu, bude pod vedením Bc. Romana Zatloukala. Ten vás seznámí s trestnou činností v České republice, s právními aspekty sebeobrany. Praktická část obsahuje: Práci s klientem, který sedí, stojí, leží, řízený pád, přechodové polohy. Nebezpečné situace a další opatření, únikové techniky – při škrcení, držení vlasů, rukou, kousání, vyváděcí techniky, použití citlivých bodů a rozumného prahu bolesti při úniku z ohrožení a nebezpečí, blokování úderů, zásahy v modelových situacích. Použití osobních zbraní v sebeobraně – pepřové spreje, elektrické paralyzéry, teleskopické obušky a příležitostné předměty (klíče, hřeben, tužka – co je v kabelce či při ruce) – typy na trhu, taktika jejich použití a prezentace účinků.

Vzdělávání je akreditováno pro sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v přímé péči i fyzické osoby věnující se péči o blízké.

Mgr. Miroslav Kucej absolvoval Univerzitu Hradec Králové, Pedagogickou fakultu. Studoval v bakalářském studijním programu obor Sociální patologie a prevence, v magisterském studijním programu obor Sociální pedagogika. Získal řadu osvědčení v oblasti práce s lidmi v krizových situacích. Lektor mnoho let pracuje jako policista, který má zkušenosti i z vězeňské služby. Rovněž se již dlouho věnuje přednáškové činnosti a tvorbě programů a projektů v rámci primární prevence kriminality v programech určených zejména osobám ohroženým sociálně patologickými jevy.

Bc. Roman Zatloukal, který vede praktickou část, vystudoval Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Management sportu a trenérství. Od roku 2003 je instruktorem profesní sebeobrany u bezpečnostních složek. Téma sebeobrany lektoruje od roku 2007 ve školách pro studenty, pro pracovníky v pomáhajících profesích, zaměstnance firem. Od roku 1995 působí jako trenér oddílu karate. Na téma sebeobrana publikuje v odborném časopisu zbraně a náboje.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti.

Termín: 18. května 2016, od 8:30 do 16:15 hodin
Místo konání: Litomyšl, Rettigovka, Mařákova 280
Praktická část: nedaleká specializovaná tělocvična

Základy asertivity v pomáhajících profesích

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás nejprve obecně seznámí s problematikou asertivity; s definicí a podstatou asertivity (asertivní lidská práva, asertivní formy chování, asertivní techniky, pracovní asertivita, asertivní kritika). Dozvíte se zásady podávání komplimentu, umění reagovat na různé typy komplimentů. Seznámíte se s asertivní perzistencí (vytrvalost cesty k cíli), asertivní zpětnou vazbou (nepříjemné emoce; snaha změnit chování druhého člověka, nepříjemné věci řečené přijatelnou formou pro oba partnery v dialogu). Naučíte se asertivně podávat kritiku (snaha dosáhnout trvalou změnu v chování či jednání druhého člověka), přijímat pravdivou i nepravdivou kritiku, co s příjmem pravdivé kritiky podané pro mě nepřijatelným způsobem.

Lektorka kurzu, PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková, vystudovala učitelství a poté psychologii. Několik let pracovala jako vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předtím pracovala 6 let jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a volného času na městském úřadu. V současnosti vede odbor školství a sociální péče, působí jako psycholog a psychoterapeut. Je absolventkou výcvikového programu Právo na každý den I., II., III., programu Prevence sociálně patologických jevů nebo programu Krizová intervence tváří v tvář, Profesionální pomoc pozůstalým. Lektorské a přednáškové činnosti se věnuje s velkým úspěchem již několik let.

Základní cena akreditovaného kurzu je 890,– Kč za účastníka.
Termín: 7. června 2016, od 8:30 do 15:30 hod


Informujte se na mailu komunike@email.cz a obratem obdržíte závaznou přihlášku, případně pro další dotazy volejte na 702 815 401, 608 965 123. Vaší účastí podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.

Těšíme se na setkání s vámi. V případě nedostatečného počtu přihlášených si vyhrazujeme právo kurz 5 pracovních dnů před termínem zrušit.