Aktuální kurzy

Milí přátelé, srdečně vás zdravíme a zveme k účasti na vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV ČR.

Získejte kvalitně povinné vzdělávání a s ním novou energii pro Vaši náročnou práci.

 

Kurzy v Litomyšli

Termín Název kurzu Lektor Cena
20. 9. 2016 ZRUŠENO
Akreditace: MPSV 2016/0485-PC/SP/VP/PP
PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková
890,- Kč za účastníka
10. 10. 2016 ZRUŠENO
Základy první pomoci v pomáhající profesi
Akreditace: MPSV 2016/0832-PC/SP/VP/PP
MUDr. Markéta Kolářová
890,- Kč za účastníka
3. 11. 2016
Akreditace: MPSV 2016/0499-PC/SP/VP/PP
PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková
890,- Kč za účastníka
5. 11. 2016
Základy první pomoci v pomáhající profesi
Akreditace: MPSV 2016/0832-PC/SP/VP/PP
MUDr. Markéta Kolářová
890,- Kč za účastníka
 29. 11. 2016 Úvod do problematiky porozumění uživateli s Alzheimerovou nemocí

Akreditace: MPSV 2016/0925-PC/SP/VP/PP
Mgr. Marcela Hauke
890,- Kč za účastníka

Podrobnosti o kurzech

KRIZOVÁ INTERVENCE

Termín:  20. 9. 2016, od 8:30 – 15:30 hod

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás uvede do problematiky krizové intervence. Dozvíte se, jaké jsou fáze krize, rizikové faktory, příčiny krize, jaká je typologie krizí, psychopatologie krizových stavů a postraumatická krize. Součástí kurzu jsou praktická cvičení  z výběru kazuistik. Podíváme se na psychosociální krizi podle vývojového modelu osobnosti E. H. Eriksona, E. K, Rosse a jaké jsou podoby krize v souvislosti s vývojem jedince a rodiny.  Kromě definice krizové intervence a pohledu na krizovou intervenci dle Riegera, Kopřivy, E. K. Ross)e poznáme, jaké jsou cíle krizové intervence, formy pomoci, jak na individuální a nedirektivní přístup v rozhovoru s klientem, jak navázat profesionální vstřícný vztah ke klientovi a získat základní orientaci a posouzení situace, identifikovat zakázku, společně plánovat možnosti řešení i vzájemné očekávání.

Lektorka kurzu, PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková, vystudovala učitelství a poté psychologii na VŠ. Několik let pracovala jako vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předtím pracovala šest let jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a volného času na městském úřadu. V současnosti vede odbor školství a sociální péče, působí jako psycholog, je předsedkyní Poradců pro pozůstalé z.s., věnuje se hypnoterapii a Integrované psychoterapii Ferdinanda Knoblocha. Lektorské a přednáškové činnosti se věnuje s velkým úspěchem již několik let.

 

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI V POMÁHAJÍCÍ PROFESI

Termín: 5. 11. 2016, od 8:30 – 15:30 hod
Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí se základy předlékařské neodkladné pomoci. Po obecném seznámení s problematikou včetně občanskoprávní povinnosti a organizaci záchranné služby se kurz již postupně věnuje zdravotním stavům, které vyžadují poskytnutí první pomoci: úrazové a neúrazové stavy, kritické stavy a selhání životních funkcí. Důležitou součástí kurzu jsou praktické nácviky obvazování, poloh a kardiopulmonální resuscitace.

Lektorka kurzu, MUDr. Markéta Kolářová, je lékařkou s atestací II. stupně z anesteziologie a resuscitace.  Jako lékařka anestezie pracuje již od roku 1995, má zkušenosti z intenzivní medicíny při práci na lůžkách anesteziologicko-resuscitačních oddělení. Současně je po celou svou kariéru lékařkou RLP posádky.

 

ZÁKLADY AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ V PRAXI

Termín: 3. 11. 2016, od 8:30 – 15:30 hod

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí s  problematikou aktivního naslouchání, jeho zásadami a pravidly. Dozvíte se o neverbální komunikaci a jejích pravidlech, seznámíte se s vlastním modelem komunikace, jaké jsou typy chování, zásady a principy efektivní komunikace při vedení rozhovoru, druhy vztahů a orientace v sociálních situacích, konstruktivní a destruktivní prvky v procesu komunikace, bariéry aktivního naslouchání a jak s nimi efektivně pracovat, jednotlivé techniky aktivního naslouchání a jejich praktické využití; povzbuzení / objasnění/ parafrázování/ zrcadlení/ shrnutí/ ocenění; práce s emocemi vlastními i klienta při vedení rozhovoru. Součástí kurzu je trénink obtížných situací v komunikaci – modelové situace s využitím zpětné vazby.

Lektorka kurzu, PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková, vystudovala učitelství a poté psychologii na VŠ. Několik let pracovala jako vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předtím pracovala šest let jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a volného času na městském úřadu. V současnosti vede odbor školství a sociální péče, působí jako psycholog, je předsedkyní Poradců pro pozůstalé z.s., věnuje se hypnoterapii a Integrované psychoterapii Ferdinanda Knoblocha. Lektorské a přednáškové činnosti se věnuje s velkým úspěchem již několik let.

ÚVOD DO PROBLEMATIKY POROZUMĚNÍ UŽIVATELI S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ

Termín: 29. 11. 2016, od 8:30 – 15:30 hod

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin je úvodem do problematiky práce s uživatelem zejména s Alzheimerovou nemocí. Seznámí, co je demence, jak se dělí, jaké jsou rizikové faktory vzniku, fáze a projevy, s jakými poruchami chování se při demenci lze setkat, jak s nimi pracovat – na příkladech z praxe jak jim předcházet a jak je řešit. Prostřednictvím pochopení proměny celkové osobnosti demencí dojde účastník i pochopení toho, jaké metody jsou účelné pro komunikaci, jaká jsou specifika komunikace s osobou s Alzheimerovou chorobou v jednotlivých fázích demence, jak naplňovat nevyslovené potřeby. Poslední část kurzu je věnována současným trendům v přístupu k osobám s demencí. Celý kurz je prokládán příběhy osob s demencí a pečujících osob a diskusí v rámci skupiny účastníků kurzu.

Letorka kurzu, Mgr. Marcela Hauke, již 17 let pracuje se seniory, včetně osob s demencí. VŠ studium má zaměřené na speciální pedagogiku, tedy i pedagogiku osob – seniorů a osob s demencí. Absolvovala 16 hodin akreditovaného kurzu Validace podle Naomi Feil. Je autorkou dvou knih – Pečovatelská služba a individuální plánování, Zvládání problémových situací se seniory nejenom v pečovatelských službách. Při vedení semináře vychází z vlastní praxe s touto cílovou skupinou a zkušeností, které nabývá v průběhu komunikace s pracovníky v pobytových zařízeních – v domovech pro seniory a se zvláštním režimem.


Informujte se na mailu komunike@email.cz a obratem obdržíte závaznou přihlášku, případně pro další dotazy volejte na 702 815 401, 608 965 123. Vaší účastí podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.

Těšíme se na setkání s vámi. V případě nedostatečného počtu přihlášených si vyhrazujeme právo kurz 5 pracovních dnů před termínem zrušit.