Rozvoj nabídky … OPVK

Název projektu: Rozvoj nabídky vzdělávacích programů v kontextu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Pardubickém kraji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.46/02.001
Číslo prioritní osy/oblasti podpory: 1 / 1.3
Období realizace: 01.04.2013 – 31.12.2014
Realizátor (příjemce dotace): Agentura STARS s.r.o., IČ: 259 16 891, Dolní 157/10, 500 02 Hradec Králové
Partner: Komuniké o.p.s., IČ: 287 95 971, Jaselská 778, Litomyšl

Projekt byl zaměřen na podporu rozvoje pedagogických pracovníků mateřských, základních, středních škol a školských zařízení v Pardubickém kraji podílejících se na vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ohrožených sociálním vyloučením. V rámci projektu bylo pro cílovou skupinu nabízeno 16 vzdělávacích kurzů akreditovaných v systému DVPP Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Základní a Nástavbový kurz Bazální stimulace byly realizovány ve spolupráci s INSTITUTEM Bazální stimulace s.r.o.
Komuniké o.p.s. z pozice partnera projektu především realizovala a garantovala vzdělávání zaměřené na oblast práce s dětmi a žáky ohroženými sociálním vyloučením.
Podrobnější informace o kurzech realizovaných v rámci udržitelnosti projektu včetně možnosti přihlašování jsou dostupné na našich stránkách v nabídce Školství a stránkách příjemce http://www.agenturastars.cz v menu Otevřené kurzy.