Proactif Seniors

Celoživotní učení
Logo Proaktif
Facebookové stránky projektu

 

Komuniké, o.p.s. se stala partnerem mezinárodního projektu „PROACTIVE SENIORS“   12-Pp-GRU-059,  Grundtvig- projekty partnerství v rámci Program celoživotního učení. Základem projektu bude minimálně 12 mobilit k partnerským organizacím.

Projekt je zacílen na vývoj  a sdílení specifických řešení v oblasti aktivního stárnutí. Hlavním cílem projektu bude propagování zdravého a aktivního způsobu života stárnoucích osob. Žít déle v dobrém zdraví znamená mít lepší kvalitu života a větší nezávislost  a možnost zůstat aktivní. Tyto aktivity zahrnují činnosti jako je boj proti izolaci seniorů, přičemž se jim umožňuje zachování aktivní role ve společnosti. Valorizace jejich poznatků je jedním z cílů této snahy. Smyslem projektu je i rozvíjení mezigenerační solidarity.

Jádrem projektu je vypracování postupu specifického vzdělávání, využitelného při klasické formě vzdělávání v učebně i při dálkovém vzdělávání, jehož cílem je stimulování věcného chování a dohledu nad zdravotním stavem těla i ducha s přístupem psychosociální a fyzické kondice.

Cíle projektu:

–          vyvinout a nabízet způsob vzdělávání určeného seniorům, jehož cílem je podněcování vhodného chování a dohledu nad zdravotním stavem těla, propagování dobrého zdravotního stavu, kvality života a nezávislosti (samostatnosti) seniorů

–          zavést do praxe specifické pomůcky, využitelné pro seniory ve vazbě na distanční asistenční služby

–          porovnat a vzájemně si vyměnit vzdělávací pomůcky, programy vzdělávání seniorů na evropské úrovni a jejich společné využití. Přenést vědomosti, metody a příklady dobré praxe vzdělávání seniorů a vývoje inovativních modelů dobrovolnictví seniorů jako i neformálního učení se

–          vybavit seniory postoji, které jim umožní čelit změnám ve společnosti a zachovat si svoje místo, svoji roli, mezigenerační přístup podporující inkluzi, soudržnost a solidaritu.

Partnery projektu jsou vzdělávací společnosti a společnosti v oblasti sociálních služeb  z Francie, Řecka , Slovenska, Portugalska, Itálie, Irska, České republiky a Rakouska. Celkem je v projektu zapojeno 9 mezinárodních partnerů.

Úvodní setkání partnerů proběhne ve dnech 8.-9.11. 2012 v Bastii (Korsika), jehož obsahem bude naplánování jednotlivých aktivit projektu a jejich rozdělení mezi partnery projektu.

 

 Tento projekt je realizován za finanční   podpory Evropské unie.