Sociální oblast

Nabídka akreditovaného školení v rámci NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ

Náhradní plnění je jeden ze tří způsobů jak dodržet zákonem určené zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců dle novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Za každý kurz v objemu cca 10.000,– Kč s námi ušetříte cca 3.500,– Kč.

DÍKY REALIZACI KURZŮ S NÁMI TAK ZÍSKÁTE KVALITNÍ ŠKOLENÍ, PODPOŘÍTE ZAMĚSTNANOST OSOB S POSTIŽENÍM A JEŠTĚ UŠETŘÍTE.

Kontaktujte nás na telefonu 608 920 123 nebo mailu komunike@email.cz.

V listopadu 2014 jsme prošli dobrovolnou kontrolou vzdělávacích programů a získali certifikát kvality.

Kurzy na klíč  – orientační ceny – požádejte cenovou kalkulaci o cenovou kalkulaci
  základní cena
          do 9 účastníků 13.200,– Kč za kurz za den
          10 – 14 účastníků 14.000,– Kč za kurz za den
          15 – 19 účastníků 15.200,– Kč za kurz za den
          20 – 24 účastníků 16.500,– Kč za kurz za den
          25 – 29 účastníků 17.800,– Kč za kurz za den
          30 – 35 účastníků 19.000,– Kč za kurz za den

 Počty účastníků jsou stanovené dle konkrétní akreditace. 

Ceny jsou konečně včetně dopravy lektora, studijních materiálů. Akreditované kurzy jsou osvobozeny od DPH.

 

Objednávky – formuláře

 

–  formulář poptávka kurz na klíč

–  formulář objednávky – pro kurzy na klíč v zařízeních

 

Aktuální akreditace 

 

Všeobecná témata
Úvod do problematiky řešení konfliktů a vyjednávání se zaměřením na praxi

8h/28

Problematika syndromu vyhoření a jeho prevence – základy

8h/ 30

Základy aktivního naslouchání v praxi

8h/28

Základy asertivity v pomáhající profesi

8h/28

Základy první pomoci v pomáhající profesi

8h/26

Základy psychohygieny

8h/30

Základy sebeobrany v terénu – pro pracovníky v pomáhajících profesí

8h/26

Základy krizové intervence

8h/28

 

Nefarmakologické přístupy ke klientům s demencí 8h/28
Úvod do problematiky porozumění uživateli s Alzheimerovou nemocí 8h/28