Firmy

 Oddělení lidských zdrojů pracuje se „vzduchem“ – lidskými dovednostmi. A ty jsou nejen stěží uchopitelné, ale navíc si většina lidí myslí, že jich má spoustu.“ Jack Welch

Projekt „Vzdělávejte se pro růst“ (pokračovatel Vzdělávejte se) v rozjezdu! 

V rámci této průřezové výzvy bude rozděleno celkem 2,3 miliard Kč. Podpora je určena pro vybraná perspektivní prorůstová odvětví české ekonomiky, která mají jednak potenciál růstu HDP nebo představují potenciál pro nárůst pracovních míst a vyšší produktivitu práce. Cílem je podpořit růst české ekonomiky prostřednictvím vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů vybraných cílových skupin (tisková zpráva MPSV).

Cílovými skupinami jsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci, pečující (fyzické) osoby, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením a příjemcům příspěvku na péči, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání i nezaměstnaní nezařazení v evidenci úřadu práce.
Získali jsme 3 akreditace vzdělávacích programů v oblasti obsluhy osobních počítačů (akreditace MŠMT).
Nabídka služeb

1)      Rámcové zmapování vzdělávacích potřeb a personální situace podniku, konzultace možností využití podpory v rámci programů a definice individuálních vzdělávacích požadavků.

2)      Na základě vzdělávacího plánu provedení školení:
  1. jazykové kurzy se specifickým vymezením;
  2. IT kurzy;
  3. soft skills (dovednosti, které pomáhají pochopit sebe i ostatní, usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi, dělí se na konkrétní dovednosti, jako jsou komunikační a prezentační schopnosti, týmová spolupráce, zvládání konfliktů, team building atp., jsou významné v dnešním pracovním prostředí a zaměstnavatelé je vyžadují);
  4. odborná školení (účetnictví, finanční gramotnost, personalistika, …..);
  5. školení vyplývající ze Zákoníku práce (BOZP, referentská školení řidičů, …);
  6. manažerské dovednosti;
  7. všeobecné právní a odborné minimum.
Specifická školení mohou být poskytována ve spolupráci s dalšími odbornými vzdělávacími společnostmi. Přesto budete jednat pouze s pracovníky Komuniké, kteří tyto činnosti vyřeší a připraví za Vás. Cena za provedení je závislá na typu kurzu, odbornosti lektora. Cílem je udržení kvalitních zaměstnanců a jejich motivace k osobnímu rozvoji v rámci strategie firmy. Nezapomeňte: Zisk z těchto vzdělávacích aktivit bude využit pro rozvoj sociálních služeb (na podporu vzdělávání a zvyšování pracovních kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích). Děkujeme, že tyto peníze mohou pomáhat dvakrát. [contact-form 1 "Kontaktní formulář 1"]

Napsat komentář