Aktuální kurzy

Milí přátelé, srdečně vás zdravíme a zveme k účasti na vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV ČR.

Vzdělávejte se a buďte napřed.

 

Aktuální kurzy v Litomyšli 2017

Termín Název kurzu Lektor Cena
22. 11. 2017
Specifika práce s romskou minoritou – úvod

Akreditace: MPSV 2014/0509-PC/SP/VP/PP
Mgr. Gabriela Caltová, Ph. D. ZRUŠENO
27. 11. 2017
Akreditace: MPSV 2016/0484-PC/SP/VP/PP
Mgr. Miroslav Kucej, B. Roman Zatloukal
1890,- Kč za účastníka

Podrobnosti o kurzech

Místo konání: Rettigovka, Mařákova 280, Litomyšl

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ A VYJEDNÁVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PRAXI

Termín: 18. 10. 2017, od 8:30 – 15:30 hod

Akreditovaný kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás  seznámí s pojmy v oblasti konfliktu a vyjednávání. Definice a typologie základních druhů konfliktů, vznik konfliktů, příčiny a (pozitivní a negativní) důsledky. Popis mechanismů konfliktního chování, sociální percepce. Typové konfliktní situace a způsoby jejich řešení. Strategie pro řešení konfliktů. Princip a možnosti vyjednávání. Techniky zvládání konfliktů (empatie, asertivita) a jejich nácvik. Analýza osobního stylu komunikace v konfliktních situacích a možnosti pozitivního rozvoje. Praktický nácvik.

Lektorka kurzu, PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková, vystudovala učitelství a poté psychologii na VŠ. Několik let pracovala jako vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předtím pracovala šest let jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a volného času na městském úřadu. V současnosti vede odbor školství a sociální péče, působí jako psycholog, je předsedkyní Poradců pro pozůstalé z.s., věnuje se hypnoterapii a Integrované psychoterapii Ferdinanda Knoblocha. Lektorské a přednáškové činnosti se věnuje s velkým úspěchem již několik let.

PROBLEMATIKA SYNDROMU VYHOŘENÍ A JEHO PREVENCE – ZÁKLADY

Termín: 8. 11. 2017, od 8:30 – 15:30 hod

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámení se základními pojmy v oblasti syndromu vyhoření; odlišení syndromu vyhoření a stresu. Pojmy stres a distres. Možná obrana proti stresu (osvědčené techniky, základy autosugesce, změna životního postoje – hledání „pokladů“ v každodenním životě, trénink pozitivního myšlení. Vývoj a fáze syndromu vyhoření. Možnosti jeho rozpoznání. Hledání a definování možných způsobů, jak zvládat zátěžové, obtížné a chronické profesní i osobní situace, které vyčerpávají a mohou vést k pocitu vyhoření. Jak na duševní hygienu neboli psychohygiena. Co to je a jak ji rozvíjet.

Lektorka kurzu, PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková, vystudovala učitelství a poté psychologii na VŠ. Několik let pracovala jako vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předtím pracovala šest let jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a volného času na městském úřadu. V současnosti vede odbor školství a sociální péče, působí jako psycholog, je předsedkyní Poradců pro pozůstalé z.s., věnuje se hypnoterapii a Integrované psychoterapii Ferdinanda Knoblocha. Lektorské a přednáškové činnosti se věnuje s velkým úspěchem již několik let.

 

SPECIFIKA PRÁCE S ROMSKOU MINORITOU – ÚVOD

Termín: 22. 11. 2017, od 8:30 – 15:30 hod
Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí s problematikou minoritních skupin v rámci ČR. V první části se zaměříme na důležité informace z minulosti – průřez mapující osudy Romů v evropském kontextu a vliv historických událostí na mentalitu. Na základě svých zkušeností budete diskutovat nad nejčastějšími způsoby reakcí okolí na nežádoucí jevy. Získáte další informace z oblastí: Specifik / nejvýraznější odlišnosti romské minority. Specifika života v rodině. Odlišnosti v životních projevech a mentalitě. Aktivizace – možnosti práce s Romy. Práce v kontextu komunity. Práce se skupinou. Práce na individuální úrovni. Modelové situace: – konflikt v terénu (zapojení členů komunity)
– konflikt přenesený na naše území (interpersonální rovina)

Lektorka kurzu, Mgr. Gabriela Caltová Hepnarová, Ph. D., se romské tematice věnuje již řadu let. Má pracovní zkušennosti v sociální a pedagogické oblasti, věnovala se rovněž výzkumu sociální a kulturní antropologie v projektu monitorování romských osad. Od roku 2008 působí jako odborný asistent na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Věnuje se odborné publikační činnosti.

 

ZÁKLADY SEBEOBRANY V TERÉNU PRO PRACOVNÍKY POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

Termín: 27. 11. 2017, od 8:30 – 15:30 hod

Jednodenní kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí s prevencí agresivity ale také s možnostmi, které v terénu lze využít v oblasti sebeobrany. Seznámení s trestnou činností v České republice a s rávními aspekty sebeobrany. První část – Prevence problémového chování a Komunikační techniky s uživatelem. Druhá část je zaměřena na praktickou sebeobranu. Praktická část obsahuje: Práci s klientem, který sedí, stojí, leží, řízený pád, přechodové polohy. Nebezpečné situace a další opatření, únikové techniky – při škrcení, držení vlasů, rukou, kousání, vyváděcí techniky, použití citlivých bodů a rozumného prahu bolesti při úniku z ohrožení a nebezpečí, blokování úderů, zásahy v modelových situacích. Použití osobních zbraní v sebeobraně – pepřové spreje, elektrické paralyzéry, teleskopické obušky a příležitostné předměty (klíče, hřeben, tužka – co je v kabelce či při ruce) – typy na trhu, taktika jejich použití a prezentace účinků.

Lektor kurzu Mgr. Miroslav Kucej absolvoval Univerzitu Hradec Králové, Pedagogickou fakultu. Studoval v bakalářském studijním programu obor Sociální patologie a prevence, v magisterském studijním programu obor Sociální pedagogika. Získal řadu osvědčení v oblasti práce s lidmi v krizových situacích. Lektor mnoho let pracuje jako policista, který má zkušenosti i z vězeňské služby. Rovněž se již dlouho věnuje přednáškové činnosti a tvorbě programů a projektů v rámci primární prevence kriminality v programech určených zejména osobám ohroženým sociálně patologickými jevy.

Lektor kurzu Bc. Roman Zatloukal, který vede praktickou část, vystudoval Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Management sportu a trenérství. Od roku 2003 je instruktorem profesní sebeobrany u bezpečnostních složek. Téma sebeobrany lektoruje od roku 2007 ve školách pro studenty, pro pracovníky v pomáhajících profesích, zaměstnance firem. Od roku 1995 působí jako trenér oddílu karate. Na téma sebeobrana publikuje v odborném časopisu zbraně a náboje.


Informujte se na mailu komunike@email.cz nebo vzdelavani@komunike.eu a obratem obdržíte závaznou přihlášku. Vaší účastí podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.

Těšíme se na setkání s vámi. V případě nedostatečného počtu přihlášených si vyhrazujeme právo kurz 5 pracovních dnů před termínem zrušit.